top of page

Inn på Tunet -Hauglandstræ gård 

Et gårdsbruk med tilrettelagt og kvalitetssikret tjenestetilbud som gir mestring,utvikling og trivsel.

 

Gården skal innfri krav til KSL (HMS) i landbruket og følger godkjent

Inn på Tunet standard.

Det foretas ekstern revisjon i forhold til godkjenning hvert annet år.

Vi har gjennom årene mottatt noe støtte fra Innovasjon Norge for å bygge opp vårt

Inn på Tunet tilbud

 Se mer på

www.StiftelsenNorsk Mat


 
 

bottom of page