Gården skal innfri krav til KSL (HMS) i landbruket og følger godkjent Inn på Tunet standard. Vi har mottatt støtte fra Innovasjon Norge for å bygge opp vår Inn på Tunet gård.

Inn på Tunet -Hauglandstræ gård skal være: 
Et gårdsbruk med tilrettelagt og kvalitetssikret 
tjenestetilbud som gir mestring,utvikling og trivsel.                          

Se mer på www.matmerk.no