top of page

Hauglandstræ gård har sitt utspring i Haugland gård som var en del av de eldste landgårdene som for en stor del ble ryddet i folkevandringstiden (ca.400-570 e.Kr.)

Denne lå igjen under Lyseklostergodset så langt tilbake som en kjenner til.

Gårdsnavnet Haugland ville på Gammelnorsk hett Haugaland som ville bety ”område” eller ”bolig på Haugen”.

I 1519 ble navnet skrevet ”Hulan”, i 1522 ”Haugeland” og i 1563 ”Hougelandt”. På 1600-tallet finner man ”Hoffueland” og ”Hovland”.  
Fra 1700-tallet har Hauglandsnavnet vært benyttet.

Hauglandstræet gård ble ryddet i felles utmark omkring 1840 og utskilt som egen gård først i 1872 etter å ha vært husmannsplass for Engel Andersen Hauge.

Anders Engelsen Haugland kjøpte bruket i 1873. 
6.generasjon i rekken driver Hauglandstræ gård i dag.
”Kilde: Fana Bygdebok 4.Gards og Ættesoge”

bottom of page