top of page
Resized_20190922_192916%2520-%2520Kopi_e

Evald Haugland

Gårdbruker og eier

Utdannet Telemontør

Treningskontakt, Lager egen musikk

Erfaring fra bl a telebransjen, hjemmetjenesten og avløser/bondeyrket

Selvstendig næringsdrivende fra 2003

Marianne T Haugland

Inn på Tunet tilbyder

Utdannet Sykepleier/Bedriftssykepleier

Erfaring fra bl.a sykehus, hjemmesykepleie, sykehjem, bedriftshelsetjeneste og bondeyrket.

Selvstendig næringsdrivende fra 2001

Monica Haugland 

Odelsjente

Utdannet ergoterapeut

Erfaring fra Psykiatri og Demensomsorg

Etterutdanningskurs i kreative kroppsuttrykk

Ivrig danser - tidligere danseinstruktør

Kurs i småskala grønnsaksdyrking

bottom of page