top of page

 

 

 

DAGAKTIVITETSTILBUD:

Gjennom samarbeid med Bergen kommune, har vi tilbud for hjemmeboende personer med

hukommelsesproblem eller demens.

Søknad gjennom: 

Etat for vurdering og rehabiltering

Mrk. Hauglandstræ gård

Ta også gjerne kontakt med oss for mer informasjon.
Vi tilbyr: 

  • Passelig store grupper med nok personale som gir et oversiktelig miljø der vi ønsker at brukerne kjenner trygghet og trives.

  • Arbeidsledere med lang erfaring og god kompetanse. 


Mål for HAUGLANDSTRÆ GÅRD som Inn på Tunet gård: 

  • Et gårdsbruk med tilrettelagt og kvalitetssikret tjenestetilbud som gir mestring,utvikling og trivsel.


Mål for bruker/pårørende:
Tilbud om et fast, faglig godt dagaktivitetstilbud. Et tilbud hvor bruker kan oppleve mestring gjennom meningsfulle aktiviteter og sosialt fellesskap. 

  • Aktiviteter vil variere etter årstid, interesser og dagsform.

Tilbud som har tett dialog med det øvrige hjelpeapparatet.  

  • Vi ser den enkelte bruker over tid og kan følge opp dersom vi observerer endringer.

Tilbud som kan fungere som en god avlastning for pårørende.

  •       Tett dialog med pårørende.


Mål for arbeidsmiljøet:
Trivsel, trygghet og respekt

  • Vi arbeider for at brukere, dyr og vi som arbeider her skal trives og kjenne oss trygg. Arbeidsledere på Hauglandstræ gård skal behandle hverandre og brukere med respekt.

Fokus på  ressurser/Brukermedvirkning

  • Tilpasse etter evner og interesser. Bruker er lengst mulig tilstede og deltakende i eget liv.

Taushetsplikt 

  •         Legge tilrette for for åpenhet om egne utfordringer           der dette er naturlig.

20180517_151800_001.jpg
20190910_123344_edited.jpg
bottom of page